Programmes et cycles

Les écoles ayant reçu une homologation de la part de l’AEFE suivent les Programmes français, avec une marge d’adaptation qui leur permet par exemple d’allonger la durée de la semaine scolaire à 26 heures.

Les enseignements sont conçus par cycle, d'une durée de trois ans.

- Le cycle 1 correspond aux trois premières années, à l’école maternelle, et comprend les sections de petits, de moyens et de grands.
- Le cycle 2, ou cycle des apprentissages fondamentaux, comprend le cours préparatoire (CP), le cours élémentaire première année (CE1) et le cours élémentaire deuxième année (CE2).
- Le cycle 3, ou cycle de consolidation, comprend le cours moyen première année (CM1) et le cours moyen deuxième année (CM2) ; il se poursuit au collège, en classe de sixième.
- Le cycle 4, ou cycle des approfondissements, recouvre les classes de cinquième, quatrième et troisième.
- Le cycle 5 se compose de la classe de seconde et du cycle terminal qui comprend la première et la terminale.

Voir les programmes des cycles 1 à 3
Voir les programmes du cycle 4
Voir les programmes du Lycée

Constitution des listes de classes

Les listes de classes sont constituées par les enseignants du niveau précédent selon plusieurs critères dont les suivants, sans hiérarchie d’importance et dans la limite des possibles :

- l’équilibre numérique entre garçons et filles ;
- les besoins éducatifs particuliers des élèves ;
- les niveaux individuels d’autonomie des élèves ;
- les niveaux individuels de maîtrise de la langue française ;
- les dynamiques de groupes.

Classes à plusieurs niveaux au primaire

Les professeurs des écoles français sont formés à la gestion de classes à plusieurs niveaux et ces classes sont courantes dans le système français. Une classe à plusieurs niveaux comporte certains avantages pour tous les élèves.

Voir cet article de la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves

-----

Багаторівневі класи: шанс для учнів

Запис до школи, і ... от халепа, моя дитина записана до мультирівневого класу CE1-CM2! У багатьох батьків ця новина викликає занепокоєння. Чи зможе вчитель приділяти достатньо уваги моїй дитині? Чи встигнуть вони пройти програму? Чи будуть вони менш успішними, ніж ті, хто зарахований до однорівневого класу? Справедливі питання, які часто грунтуються на хибних уявленнях про школу. У тому, що правда, а що – ні, нам допоможе розібратись П'єр Сьютат, учитель-методист з Монпельє.

У багаторівневому класі батьки бояться, що їхні діти навчаться недостатньо.

ПРАВДА. Так, наприклад, у класі CM1-CM2 більшу частину часу батьки бояться, що їхні діти будуть уповільнені в навчанні молодшими учнями. Вони перебувають у стресовому стані тому, що наближається коледж, щодо якого в них високі очікування. Ці тривоги пов'язані з хибними уявленнями про функціонування класу, такого, який був, коли навчались. Проте, класу з простим рівнем не існує. Це ілюзія. Не варто думати, що вчитель "чистого" CM1 матиме справу з учнями лише одного рівня. Головне – це індивідуальний підхід. Думка про те, що діти, які народилися в період з 1 січня по 31 грудня одного року, однаково засвоюють інформацію, відкинута гуманітарними науками ще сорок років тому. Ми можемо навести 7 постулатів Бернса: не існує двох однакових учнів.

В учнів, які навчаються у звичайному класі, більше переваг.

НЕПРАВДА. Намагаючись з’ясувати, яка ж з двох схем є найбільш ефективною, Міністерство Національної освіти Франції провело два дослідження. Вони показали, що стосовно навчання це вирішити важко. Натомість, вони показали, що багаторівневий клас має реальну додаткову цінність для самостійності та участі в житті класу. Учень краще розуміє зміст навчання, стає більш самостійним, вчиться брати на себе відповідальність. Щодо соціальних навичок, безсумнівно, такі учні краще підготовлені. Це є вирішальним для коледжу, де вони менш контрольовані.

Учні легко адаптуються до навчання у багаторівневому класі.

ПРАВДА та НЕПРАВДА. У дитячому садку така організація роботи полегшує адаптацію найменших дітей. Вони навчаються наслідуючи. Отже, навчаючись із старшими дітьми вихованці молодшої групи заспокоюються. Спостерігаючи за старшими вони розуміють, що до них висуваються такі ж вимоги. Учителеві навіть необов’язково їм це пояснювати. Старшокласників же необхідно «навчити» бути організованими. Якщо вчитель каже: «CM2, півгодини ви працюєте самостійно», звичайно ж , це не спрацює. Для перемоги потрібен час. На початку року вчитель повинен пояснити учням правила, дати підказки, щоб вони могли працювати самостійно.

Багаторівневий клас спонукає учнів до взаємодопомоги.

ПРАВДА. Взявши багаторівневий клас, учитель урізноманітнить педагогічні методи та сформує оригінальні навчальні ситуації в класі. Він більше не буде єдиним джерелом знань. Однокласники також стануть «учителями». Вони навчаться допомагати іншим. Не даючи їм «готової» відповіді, педагог власним прикладом покаже, до якої книги звернутися, щоб її знайти. Окрім того, клас живе справжнім життям, Це і є головною метою французької школи .

У класі, де навчаються діти різного віку, виникає більше конфліктів.

НЕПРАВДА. Я завжди наводжу приклад святкового чаювання. Коли Ви влаштовуєте свято у себе вдома, Ви б воліли запросити 20 дітей одного віку або різного віку зі старшими та молодшими братами та сестрами? За яких умов Ви втомитесь більше? Відповідь завжди одна... Тому що так легше. Ми убезпечуємо себе від конкуренції між хлопчиками та дівчатками. Ми збільшуємо діапазон стосунків, які вони можуть будувати. Загалом, вони раді прийти до класу. Я керував класом трьох рівнів протягом 10 років. Тільки дві сім'ї попросили, щоб їхня дитина повернулася до звичайного класу.

Critères de choix et utilisation de supports (manuels scolaires)

Dans le cadre des Programmes du Ministère de l’Education Nationale, chaque enseignant est libre de ses choix pédagogiques, notamment pour ce qui concerne les outils et les méthodes. Les manuels scolaires par niveaux ne sont pas nécessairement en adéquation avec les Programmes et sont utilisés à la discrétion des professionnels.

Devoirs écrits

Au primaire : à la sortie de l'école, le travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre.

Voir ce rapport de l'Inspection Générale

Au secondaire : des devoirs écrits peuvent être donnés aux collégiens mais la plupart du travail doit être effectué en classe ou dans le cadre des heures de permanence incluses dans l’emploi du temps.

Les lycéens sont soumis à l’obligation de travail scolaire : les élèves doivent accomplir les travaux écrits et oraux qui leur sont demandés par les enseignants. Ils doivent respecter le contenu des programmes et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui leur sont imposées.

Assiduité de l’élève

L’assiduité de l’élève est essentielle à sa bonne éducation ; une journée manquée ne peut jamais tout à fait être rattrapée car les situations d’apprentissage et les scénarios mis au point, pour la classe, par les professeur s’appuient pour beaucoup sur les échanges entre pairs.

Voir cet article

Toutes les absences des élèves doivent être justifiées. Les principales justifications sont d'ordre médical et un certificat médical est demandé au delà de trois jours d’absence consécutifs.

Pour toute difficulté rencontrée, il est conseillé aux familles de prendre contact avec l'enseignant de la classe fréquentée par leur enfant (école primaire) ou avec le conseiller principal d'éducation et le professeur principal (collège, lycée). Le dialogue entre les familles et l'établissement permet de rechercher l'origine de l’absentéisme et de trouver d’éventuelles solutions pédagogiques.

Livrets scolaires et bulletins trimestriels

Les parents d’élèves de cycle 1 (école maternelle) sont destinataires du carnet de suivi des apprentissages deux fois par an. Les parents d’élèves des cycles 2 et 3 (école élémentaire) doivent consulter et signer en ligne, à chaque fin de trimestre, le livret d’évaluation numérique (Livreval). Une version papier de ce livret peut être demandée à l’administration.

Au secondaire, les notes obtenues par les élèves sont consultables sur Pronote. Un bulletin trimestriel est remis à l’élève à chaque fin de trimestre en version papier et est consultable en ligne.

Conseil d'école et conseils de classe

Voir la page Eduscol

Voir notre page 'Instances'

Le conseil de classe est chargé du suivi des élèves et des questions pédagogiques intéressant la vie de la classe. Composé de membres du personnel de l'établissement, de délégués d'élèves et de parents d'élèves, il se réunit au moins trois fois par an. Il formule des propositions concernant l'orientation et l'accompagnement des élèves et en informe les parents.

Le baccalauréat

Le site internet Quand je passe le bac est actualisé régulièrement afin de fournir aux élèves et à leur famille, de manière concise et accessible, l’ensemble de l’information dont ils ont besoin sur le nouveau lycée. Retrouvez l’essentiel de cette information dans la vidéo Comprendre le Bac2021.

Post-bac Orientation

GPO: un outil d’orientation pour les lycéens

Le Guide Pour l’Orientation en ligne est un programme national d’orientation pour les lycéens.